KANADA: Výzkumný pobyt ve Wirthově ústavu rakouských a středoevropských studií na University of Alberta

Akademická informační agentura (AIA) upozorňuje na skutečnost, že University of Alberta v Edmontonu poskytne pro akademický rok 2016/2017 jedno stipendijní místo pro pokročilého doktoranda (jemuž zbývá pouze vypracovat nebo dokončit disertační práci) z České republiky („Czech Doctoral Research Fellowship“).

Pobyt se uskuteční ve Wirthově ústavu rakouských a středoevropských studií (The Wirth Institute for Austrian and Central European Studies) a má být zaměřen na výzkum související s přípravou disertační práce. Zároveň se předpokládá, že se stipendista bude účastnit kulturních, vědeckých a akademických aktivit Wirthova ústavu a zejména bude napomáhat rozvíjení vztahů spolupráce s institucemi v České republice a s českou komunitou
v Kanadě.

Délka pobytu je 12 měsíců (1. září 2016 – 31. srpna 2017).

Celková výše stipendia činí
26 400 kanadských dolarů, stipendium bude vypláceno ve stejně velkých měsíčních částkách (tedy zřejmě 2200 kanadských dolarů) vždy na konci každého měsíce.

O stipendium se mohou ucházet zájemci z oblasti společenských věd („the Humanities and Social Sciences“) nebo umění („Fine Arts“), podmínkou je české občanství. Nutná je výborná znalost angličtiny a solidní alespoň pasivní znalost němčiny nebo jiného středoevropského cizího jazyka (za cizí jazyk se nepovažuje slovenština). Výhodou je, když žadatel může prokázat,
že se již zabýval výzkumem (ideální je, když může doložit publikační činnost).

Uchazeči musí předložit stručný popis (v rozsahu maximálně 500 slov) svého výzkumného projektu v angličtině a životopis a uvést jména dvou osob, které je mohou doporučit.

Uzávěrka přijímání přihlášek je 2. května 2016.

Žádosti
se zasílají elektronickou poštou :
1/ řediteli ústavu profesoru Josephu F. Patrouchovi na adresu: patrouch@ualberta.ca
2/ na MŠMT ČR na adresu: Irena.Maskova@msmt.cz

Podrobná informace (v angličtině): http://www.wirth.ualberta.ca/awards/Czech.aspx  

Kontaktní adresa:
e-mail:
patrouch@ualberta.ca

Tato informace je také zveřejněna na webové stránce AIA: http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=6&country_id=57

 

Výše uvedená nabídka byla zaslána Oddělení zahraničních styků z Akademické informační agentury:

Mgr. Eva Jermanová

Akademická informační agentura 

Dům zahraniční spolupráce

Na Poříčí 1035/4   I   110 00 Praha 1

Tel.: +420 221 850 505   I   jermanova@dzs.cz I aia@dzs.cz

www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/

 


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague