Japonsko – nabídka stipendií

Z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Akademická informační agentura zveřejnila níže uvedenou informaci o nabídce stipendijních pobytů v Japonsku poskytovaných na základě mezivládní dohody

JAPONSKO

– Postgraduální stipendia v délce 18-24 měsíců

– Stipendia k absolvování vysokoškolského studia v Japonsku

Velvyslanectví Japonska v Praze oznámilo nabídku obou typů stipendií s nástupem v roce 2017.

Protože japonská strana požaduje předání přihlášek prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zájemci musí doručit vyplněné přihlášky s přílohami (v angličtině nebo japonštině) do 20. května 2016 do 12.00 na adresu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor mezinárodních vztahů, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1. Doporučuje se, aby zásilku označili slovy "JAPONSKO – STIPENDIA".

AIA upozorňuje, že každého uchazeče musí doporučit MŠMT příslušná škola (pozn. OZS VŠE: formulář "Návrh na vyslání / Žádost o přidělení stipendia" podepisuje proděkan pro zahraniční styky příslušné fakulty.).

Formuláře a informační materiály japonské strany jsou k dispozici na http://www.cz.emb-japan.go.jp/cz/jicc_study.html (bod (2) "Research Students" se týká postgraduálních stipendií, bod (3) "Undergraduate Students" stipendií k absolvování vysokoškolského studia). Uchazečky/uchazeči nemusí odevzdat před prvním kolem výběrového řízení potvrzení o zdravotním stavu. 

Termín písemných testů a pohovorů bude zveřejněn dodatečně. Pozvánky rozešle přihlášeným uchazečům/uchazečkám, jejichž přihláška splní veškeré formální náležitosti, Velvyslanectví Japonska v Praze. K pohovorům budou pozváni pouze uchazeči/uchazečky, kteří/které úspěšně absolvují písemné testy.

Každý uchazeč/uchazečka si musí udělat vlastní kopii veškeré dokumentace, kterou pro účely výběrového řízení odevzdá. Prosíme uchazeče/uchazečky, aby jednotlivé části dokumentace nesešívali (výjimku tvoří dokumenty, které zapečetí notář nebo soudní tlumočník nebo vysoká škola).

Bližší informace:

http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=18

Karla Benešová

Akademická informační agentura

Dům zahraniční spolupráce

Na Poříčí 1035/4   I   110 00 Praha 1

Tel.: +420 221 850 504   I   aia@dzs.cz

www.dzs.cz I  http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/

 


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague