1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Itálie: 1 stipendijní místo pro akademického pracovníka

Související stránky

MŠMT přidělilo VŠE v rámci mezivládních dohod 1 stipendijní místo na studijní nebo výzkumný pobyt akademického pracovníka v Itálii.

Požadovaný jazyk: italština. Délka pobytu: maximálně 7 dní.

Požadavky:

Pobyt se musí uskutečnit v kalendářním roce 2014 a měl by v ideálním případě vést k navázání přímé spolupráce (pracovišť) vysokých škol. Uchazeči musí získat zvací dopis vystavený příslušným pracovištěm italské státní vysoké školy. Zvací dopis by se měl předat italské straně cca 3 měsíce před plánovaným zahájením pobytu. O přijetí rozhoduje Ministerstvo zahraničních věcí Italské republiky.

Uchazeči o stipendijní místo podávají vyplněný formulář "Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia" do 9. prosince 2013 na oddělení zahraničních styků RB 554 (Radka Vaváková, email: radka.vavakova@vse.cz, 224 098 554).

Další informace jsou k dispozici na stránkách Akademické informační agentury: http://www2.dzs.cz/scripts/detail.asp?id=161&preview=yes, (viz Itálie).