Indie – vzdělávací kurzy v rámci programu ITEC

Oddělení zahraničních styků byla z Domu zahraniční spolupráce zaslána následující informace ohledně nabídky vzdělávacích kursů v různých indických institucích v rámci programu ITEC (Indian Technical and Economic Cooperation).

Pro rok 2017/2018 nabízí indická strana v rámci svého programu mezinárodní technické a ekonomické spolupráce celkem 5 míst pro Českou republiku.

Indická strana hradí veškeré nezbytné náklady (cestu tam i zpět, ubytování, účastnický poplatek, náklady na nutnou a neodkladnou zdravotní péči, výplatu stipendia). Podmínkou přijetí je požadované vysokoškolské vzdělání (přesné požadavky na úroveň tohoto vzdělání se mohou mezi jednotlivými kursy navzájem lišit) a 5 let praxe. Nezbytná je velmi dobrá znalost angličtiny, v níž všechny kursy probíhají. Tato nabídka je určena pro absolventy vysokých škol ve věku od 25 do 45 let, kteří pracují ve vládních institucích, soukromém i veřejném sektoru, na vysokých školách, v obchodních komorách, v průmyslu apod.

Podrobnější informace jsou zveřejněny na webu:

 

 

 

 


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague