Fulbrightova komise nabízí stipendia pro postgraduální studium a výzkum v USA

Oddělení zahraničních styků obdrželo od Komise J. W. Fulbrighta následující informaci.

Studentům a absolventům vysokých škol, kteří k 1. září 2017 získají již alespoň bakalářský titul, nabízí Komise J. W. Fulbrighta možnost vládního stipendia pro pokračování studií nebo výzkumu ve Spojených státech amerických. Stipendium se uděluje na jeden školní rok (9 měsíců) a pokrývá školné do výše maximálně 15 tisíc dolarů, životní náklady, základní zdravotní pojištění a zpáteční letenku. Uchazeči musí odeslat on-line přihlášku a dodat další podklady pro výběrové řízení (tj. tři doporučující dopisy, kopie studijních výsledků a výsledky požadovaných testů) do uzávěrky 1. září (uzávěrka je vždy na následující akademický rok).

Více informací je k dispozici na této webové adrese: http://www.fulbright.cz/stipendium-pro-postgradualni-studium


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague