Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Erasmus ZS 2017/2018 :: Granty pro handicapované a socio-ekonomicky znevýhodněné studenty

Související stránky

Speciální grant pro studenty ze socio-ekonomicky znevýhodněného prostředí

O navýšení základní měsíční částky stipendia může požádat student, který má nárok nebo pobírá sociální stipendium za podmínek stanovených § 91 odst. 3, zákona o vysokých školách.

Formulář žádosti si vyžádejte na ozs [at] vse.cz nebo přímo u své koordinátorky.

V případě, že student nepobírá sociální stipendium přímo na VŠE, je k třeba k žádosti doložit potvrzení o pobírání přídavků na dítě v ČR, případně obdobný dokument o jejich pobírání v zemi svého původu, společně s potvrzením o rozhodném příjmu rodiny.

Formulář a případné přílohy je třeba odevzdat na OZS nejpozději do pondělí 10. 7. 2017 do 12:00.

Více informací naleznete na našem webu zde, příp. přímo na stránkách Domu zahraniční spolupráce zde.

Speciální grant pro studenty s handicapem nebo speficifickými potřebami

Jedná se o možnost získat příspěvek na úhradu nákladů, které vznikají z rozdílu mezi finanční náročností běžných potřeb a potřeb vyplývajících ze specifické zdravotní situace studenta.

Žádost o tento speciální grant lze podat prostřednictvím OZS k národní agentuře programu Erasmus.

Vyplněnou a podepsanou žádost spolu s PŘÍLOHAMI odevzdejte na OZS do pondělí 10. 7. 2017 do 12:00.

Více informací na našich stránkách zde.