Studijní a výzkumné pobyty v zahraničí

Krátkodobé zahraniční pobyty

Dlouhodobé studijní a výzkumné pobyty s finanční podporou VŠE

Kdo může žádat o finanční podporu VŠE

Délka pobytu, na nějž lze získat finanční podporu VŠE

Výše finanční podpory

Před podáním žádosti o finanční podporu...

Způsob podání a vyřízení žádosti o finanční podporu

Povinnosti po návratu

Povinností příjemce finančního příspěvku VŠE po skončení zahraničního pobytu je nejpozději měsíc po návratu ze zahraničního pobytu:

  1. Donést/poslat na OZS Confirmation dokládající délku studijního/výzkumného pobytu na zahraniční univerzitě. Lze použít potvrzení vystavené zahraniční institucí nebo vyplnit obecný formulář.
  2. Vyplnit závěrečnou zprávu z pobytu v InSISu. (Formulář zprávy k vyplnění naleznete v InSISu: Portálu studenta >> Moje zahraniční studium >> Hodnocení zahraničního pobytu.)
    Vaše zpráva bude do budoucna sloužit nejen jako svědectví o účelném využití finančních prostředků, jež na podporu Vašeho pobytu VŠE poskytla, ale také jako zdroj informací pro další zájemce o zahraniční pobyty v rámci doktorského studia; předem Vám proto děkujeme za pečlivost při jejím zpracování.
  3. Donést/poslat na OZS závěrečnou odbornou zprávu z pobytu, která bude postoupena školiteli, vedoucímu katedry a proděkanovi pro zahraniční styky na VŠE.
  4. Donést/poslat na OZS stručné odborné zhodnocení pobytu podepsané akademickým pracovníkem ze zahraniční instituce (školitel, vedoucí projektového týmu, tutor, garant programu...).
  5. Donést/poslat na OZS kopii cestovních dokladů (letenky, jízdenky, loděnky...), příp. čestné prohlášení, pokud příjemce finančního příspěvku VŠE použil vlastní dopravní prostředek.
    Body 3 - 5 platí pro studijní/výzkumné pobyty realizované od 1.1.2015 (včetně).

Aktuální nabídky pro doktorandy

Užitečné odkazy


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague