Diplomatická akademie Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace – bezplatné studium

Akademická informační agentura zaslala Oddělení zahraničních styků následující nabídku bezplatného studia na Diplomatické akademii Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace v bakalářském a magisterském studijním programu, se zahájením studia v akademickém roce 2017/2018.

Diplomatická akademie (DA) Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace nabízí možnost bezplatného studia pro zahraniční studenty v bakalářském a magisterském studijním programu v těchto studijních oborech:

a) bakalářské studium (pro VŠ absolventy):

b) magisterské studium:

Studium je poskytováno bezplatně z prostředků rozpočtu Ruské federace. Ubytování na kolejích je poskytováno pouze studentům denního studia.

Počet míst pro jednotlivé obory je stanoven v rámci kvót přijímacího řízení a v závislosti na počtu podaných přihlášek (http://www.dipacademy.ru/admission/).

Počet míst pro Českou republiku není stanoven.

Uchazeči musí dodat do 28. dubna 2017 (pátek) na adresu - MŠMT ČR odbor mezinárodních vztahů k rukám Mgr. Ivany Ryškové Karmelitská 5 118 12  Praha 1

Další informace k nabídce jsou v příloze.

Bližší informace ke studiu, k organizaci přijímacího řízení atd. jsou k dispozici na webové stránce http://www.dipacademy.ru/admission/ nebo u pracovníků Přijímací komise na tel. 8 (499) 246-70-72; 8 (499) 246-53-05; 8 (499) 940-09-84, nebo emailu: priem.kom@dipacademy.ru; updo@dipacademy.ru).

 


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague