Další možnosti financování zahraničního studia

Jako další zdroj financování zahraničního studia můžete využít stipendia a příspěvky poskytované nadacemi, fondy a dalšími institucemi, které se zaměřují na podporu různých aktivit spojených s mezinárodní spoluprací.

Tento přehled uvádí některé z nich, OZS VŠE tyto programy nezprostředkovává, student si vše zařizuje individuálně. Na internetových stránkách příslušné organizace/instituce zjistíte, v jakém termínu nebo termínech je možno předkládat žádosti o finanční podporu, jaké jsou náležitosti žádosti  a obvykle rovněž seznam žádostí schválených v minulosti s uvedením částky, která byla poskytnuta.

Dejte pozor na to, zda existují nějaká omezení ohledně slučitelnosti finanční podpory z daného zdroje s finanční podporou od VŠE.

Další možnosti financování