ČÍNA – Hongkong – Doktorandská stipendia

Hongkongská rada pro výzkumné granty (Research Grants Council of Hong Kong, RGC) vypsala v rámci stipendijního programu zahájeného v roce 2009 pro akademický rok 2010/2011 doktorandská stipendia, která je možné získat až na celkovou maximální dobu tří let. Výše stipendia, jež plně pokrývá náklady spojené s životem v Hongkongu, činí 20 000 hongkongských dolarů měsíčně (tj. asi 30 000 amerických dolarů ročně), navíc mohou stipendisté získat příspěvek na cestovné při účasti na vědeckých konferencích nebo cestách za výzkumným účelem („conference and research-related travel allowance“) až do výše 10 000 hongkongských dolarů (asi 1300 amerických dolarů) za rok. Cílem tohoto programu je obohatit místní akademické prostředí o špičkové mladé výzkumníky z celého světa a umožnit jim působit v dynamickém prostředí Hongkongu. Celkem (tj. pro uchazeče ze všech zemí) bude pro akademický rok 2010/2011 uděleno 135 těchto stipendií.

Do tohoto programu je zapojeno všech 8 hongkongských veřejných vysokých škol – City University of Hong Kong, Hong Kong Baptist University, Lingnan University, The Chinese University of Hong Hong,  The Hong Kong Institute of Education, The Hong Kong Polytechnic University, The Hong Kong University of Science and Technology, The University of Hong Kong – což dává zájemcům jedinečnou možnost vybrat si z několika stovek studijních oborů, které jsou těmito universitami nabízeny.

Uzávěrka přijímání přihlášek je 1. prosince 2010 ve 12 hodin hongkongského času (tj. v 5 hodin středoevropského času). Doporučuje se však podat přihlášku co možná nejdříve.

Kontakt a bližší informace: Akademická informační agentura

Internet:

www.rgc.edu.hk/hkphd
www.rgc.edu.hk
www.grad.edu.hk
www.immd.gov.hk/ehtml/id996.htm


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague