Čína – 60 stipendijních míst nad rámec mezinárodní smlouvy

Oddělení zahraničních styků obdrželo z Domu zahraniční spolupráce následující informaci:

Z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR bychom Vás rádi informovali o tom, že čínská vláda nabízí českým zájemcům stipendijní místa ke studiu bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů v ČLR počínaje akademickým rokem 2017/2018, jakož i ke studijním či výzkumným stážím v ČLR v délce jednoho až dvou semestrů v akademickém roce 2017/2018.

Termín pro odevzdání přihlášek je do 21. února 2017 do 15 hod na MŠMT.

Podrobnější informace  jsou zveřejněny na webových stránkách DZS/AIA.

„Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia“ potvrzuje proděkan pro zahraniční styky příslušné fakulty, nikoliv OZS.

 


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague