KDY

Semestrální výměnné pobyty

Studijní výjezd do zahraničí je možné realizovat v průběhu bakalářského i navazujícího magisterského studia, a to 1x v každém stupni studia.

V bakalářském studiu je možné vyjet ve druhém nebo ve třetím ročníku, v navazujícím magisterském studiu od 2. semestru.

Kdy se přihlásit?

 

Další možnosti výjezdu

Studenti vybraných oborů VŠE mohou absolvovat v průběhu studia i pracovní stáž v zahraničí.

V průběhu studiu je možné také využít nabídky ostatních programů pro studium v zahraničí.