Studijní místa na partnerských univerzitách

VŠE spolupracuje s více než 250 vysokými školami po celém světě (Evropa, Severní a Jižní Amerika, Asie, Austrálie a Nový Zéland) a nabízí tak svým studentům téměř 900 míst na zahraničních partnerských školách pro semestrální výměnné pobyty.

Brožura možností semestrálních výměnných pobytů

Rozpis míst na semestrální výměnné pobyty je dostupný po přihlášení na sharepointu VŠE. Aktualizace na následující akademický rok je zveřejňována do konce ledna. Až do konání výběrových řízení se mohou informace k jednotlivým školám průběžně upravovat.