Rochus und Beatrice Mummert-Stiftung

Nadace, která působí v rámci Robert Bosch Stiftung, prostřednictvím svého stipendijního programu podporuje mladé lidi ze zemí střední a jihovýchodní Evropy, kteří mají potenciál zastávat v budoucnu řídící funkce, a přispívat tak k hospodářskému, kulturnímu, vzdělanostnímu a politickému rozvoji svých domácích zemí, jež patří mezi nové nebo kandidátské země Evropské unie.

Stipendium mohou získat absolventi bakakalářského studia oborů ekonomických, technických/inženýrských, přírodovědných (včetně informatiky) nebo oboru cestovní ruch za účelem magisterského studia výše zmíněného zaměření na jedné z partnerských škol nadace, jež patří mezi nejvyhlášenější německé univerzity.
Ekonomické obory lze studovat především na Universität zu Köln / Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät.
Dalšími partnerskými školami jsou: Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule in Aachen (RWTH Aachen; např. informatika, hospodářská geografie) a Deutsche Sporthochschule Köln (Sporttourismus und Erholungsmanagement).

Kromě finančních prostředků na pokrytí nákladů souvisejících se studiem účastníci stipendijního programu získají manažerské vzdělání (semináře dovedností, praxe v německé firmě, exkurze do podniků, kulturní akce, zapojení do projektů nadace) a budou zapojeni do programu mentoringu.

Základní požadavky na žadatele o přijetí do stipendijního programu
  • Národnost jedné z vybraných zemí: Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko;
  • bakalářský titul z jedné z výše uvedených zemí v době nástupu do stipendijního programu;
  • výborné studijní výsledky (včetně matematiky);
  • velmi dobrá znalost německého a anglického jazyka umožňující plnění studijních povinností vysokoškolského studenta (sledování přednášek, účast na seminářích, četba odborné literatury, vlastní písemné práce);
  • osobnostní předpoklady/manažerský potenciál: komunikační schopnosti a schopnost vést ostatní, společenská angažovanost, zájem o kulturu atd.;
  • připravenost a záměr vrátit se po dokončení studia do země svého původu a své další směřování vést v souladu s cíli a myšlenkami nadace.
Podrobné informace a pokyny

Vše potřebné se dozvíte na internetových stránkách nadace: mummertstiftung.de