Freemover, letní školy

Freemover

Jednotlivé fakulty VŠE nabízí možnost získání finanční podpory na semestrální studium v zahraničí studentům, kteří si sami vyhledají zahraniční vysokou školu ve svém studijním oboru, osloví tuto instituci a zároveň svou domácí fakultu a ve shodě s oběma stranami si svůj studijní pobyt samostatně zajistí.

Program Freemover není totéž co výměnný program, který je zajišťován na úrovni VŠE. U programu Freemover neprobíhá výměna studentů.  Jde o Vaši individuální mobilitu tj. studijní pobyt na zahraniční škole, který si sami vyjednáte dle svého studijního zaměření a na který můžete od své fakulty obdržet finanční příspěvek, a to za předpokladu splnění daných podmínek. Pokud se na dané škole hradí školné, musíte počítat s tím, že jej budete muset uhradit.

Letní školy

Nabídku letních a zimních škol na akademický rok 2018/2019 naleznete zde.