Freemover, letní školy

Freemover

Jednotlivé fakulty VŠE nabízí možnost získání finanční podpory na semestrální studium v zahraničí studentům, kteří si sami vyhledají zahraniční vysokou školu ve svém studijním oboru, osloví tuto instituci a zároveň svou domácí fakultu a ve shodě s oběma stranami si svůj studijní pobyt samostatně zajistí.

Program Freemover není totéž co výměnný program, který je zajišťován na úrovni VŠE. U programu Freemover neprobíhá výměna studentů. Jde o Vaši individuální mobilitu tj. studijní pobyt na zahraniční škole, který si sami vyjednáte dle svého studijního zaměření a na který můžete od své fakulty obdržet finanční příspěvek, a to za předpokladu splnění daných podmínek. Pokud se na dané škole hradí školné, musíte počítat s tím, že jej budete muset uhradit.

Po přijetí zahraniční univerzitou prosím přepošlete na OZS (ozs@vse.cz) Akceptační dopis a kompletně podepsaný Study Abroad Course Plan (ke stažení níže).

 

Letní školy

Studenti si sami vyhledají konkrétní letní odbornou školu a osloví danou instituci. Studenti si svůj krátkodobý studijní pobyt samostatně zajistí.

Pokud je organizátorem letní školy instituce, s níž má VŠE partnerskou dohodu o vzájemné výměně studentů, a která nabízí studentům z partnerských škol zahrnutí jejich účasti do výměnného programu mezi oběma školami (často označováno jako nominace), není bohužel možné, aby VŠE na tento princip přistoupila (důvodem je, že zájemci o letní školy neprocházejí přihlašováním pořádaným OZS VŠE).

Na stránkách OZS jsou zveřejňovány pouze takové nabídky letních programů, jejichž organizátor požádá OZS/VŠE o propagaci své nabídky, nejde tedy v žádném případě o vyčerpávající přehled možností.

Aktuální nabídku letních a zimních škol naleznete zde.