Česko-německý jazykový tandemový kurz 2016 – stipendium

Akademická informační agentura zveřejnila následující zprávu:

Organizace GFPS (Gemeinschaft für Studentischen Austausch in Mittel- und Osteuropa e. V.)  pořádá ve dnech 12.–26.8.2016 česko-německý jazykový tandemový kurz v Perninku v Krušných horách. Tandemová metoda spočívá v tom, že se kurzu každoročně účastní deset studentů z každé participující země a po dobu dvou týdnů společně zlepšují své jazykové dovednosti. Kurz je koncipován především pro vysokoškolské studenty, kteří mají středně pokročilé znalosti němčiny. Hlavním předpokladem účasti je chuť aktivní komunikace a zapojení se do intenzivní německo-české kulturní výměny se zábavným programem. Zároveň je dbáno na pestré složení účastníků dle jejich studijního zaměření. Prostřednictvím této diversity se každoročně v rámci kurzu vytváří dynamická a pestrá skupina mladých lidí různých názorů a pohledů, což přispívá ke vzniku zajímavých a všestranně obohacujících témat k diskuzím.

Tandemový kurz je finančně většinově podporován Česko-německým fondem budoucnosti.

Účastnický poplatek pro české účastníky činí 4 200 Kč.

V ceně jsou zahrnuty:

 

Uzávěrka přihlášek:    31. května 2016

Více informací o programu je možné získat zde: http://gfps.cz/projekte/tandem.html

 

Akademická informační agentura

Karla Benešová, Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4   I   110 00 Praha 1, Tel.: +420 221 850 504   I   aia@dzs.cz

www.dzs.cz I  http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague