Termíny

16.4.2018 - 30.6.2018 - Staň se buddíkem ZS 2018/19

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
2 stipendijní místa pro studenty VŠE v Rusku v rámci kvót 2015/2016 – mezivládní smlouvy

Související stránky

Rozpis kvót pro VŠE na rok 2015/2016:

Pro příští akademický rok MŠMT přidělilo VŠE 2 stipendijní místa pro studenty magisterských programů v délce 5 měsíců do Ruska. Oddělení zahraničních styků proto vyhlašuje výběrové řízení na dva semestrální pobytyRuské federaci v letním semestru 2016.

Kdo se může přihlásit:

  1. student v 5. a vyšším semestru bakalářského studia nebo v 1. či 2. semestru magisterského stupně studia
  2. student, který v magisterském stupni studia nebyl dosud vyslán na studijní pobyt do zahraničí prostřednictvím VŠE
  3. pouze studenti se státním občanstvím České republiky (vzhledem k tomu, že jde o mezivládní smlouvy)

Zájemce vyplní elektronickou přihlášku prostřednictvím aplikace Podání přihlášky na výměnný pobyt v ISISu (cesta: Portál studenta -> Moje studium -> Moje zahraniční studium -> Podání přihlášky na výměnný pobyt).

Přihlášky budou otevřeny od pátku 17. 10. 2014 do uzávěrky přihlášek, která je 30. 10. 2014 v 11:00 HODIN.

Před uplynutím termínu uzávěrky nutno vytištěnou přihlášku ODEVZDAT spolu s PŘÍLOHAMI, na Oddělení zahraničních styků (Rajská budova, 5. patro, RB 554).

Přihlášku je nutné předat s následujícími přílohami:

  • strukturovaný životopis (v českém i ruském jazyce)
  • motivační dopis (v českém i ruském jazyce)
  • kopie (stačí obyčejné) dokladů o složení zkoušek z ruského jazyka

* zkoušky absolvované na VŠE není třeba zvlášť dokládat, neboť jsou součástí historie studia studenta, a tedy dohledatelné v ISIS (vhodné je vepsat ručně do vytištěné přihlášky z ISIS ident a název předmětu v rámci, kterého byla zkouška složena)

* pouze v případě, že student nemá žádnou oficiální zkoušku (tj. ani žádnou ze zkoušek skládaných na VŠE), je nutno opatřit si na příslušné katedře jazyků alespoň tzv. Potvrzení o jazykové způsobilosti (ke stažení na ZDE).

Do vytištěné přihlášky ručně upřesněte název přijímající univerzity (tj. název instituce, na které byste měli zájem studovat). Preference semestru není možná. Nabízen je pouze letní semestr.

Následně v týdnu od 18.11. do 21.11.2014 proběhne s nejlepšími uchazeči pohovor se zástupci VŠE. Konkrétní čas a místo budou včas upřesněny.

Více informací na: http://ozs.vse.cz/studium-v-zahranici-zajemci/mezivladni-stipendia/mezivladni-smlouvy/.

Kontaktní osoba: Ing. Radka Vaváková, RB 554, e-mail: radka.vavakova@vse.cz, tel.: 224 098 554.