Náplň činnosti

Rozvoj mezinárodní spolupráce je jednou z hlavních priorit Vysoké školy ekonomické v Praze; VŠE spolupracuje s více než 230 vysokými školami po celém světě (Evropa, Severní a Jižní Amerika, Asie, Austrálie a Nový Zéland).

Oddělení zahraničních styků (OZS) je součástí rektorátu VŠE a poskytuje organizačně-administrativní podporu a informace všem studentům, akademickým i ostatním pracovníkům školy.

Rozvoj mezinárodních vztahů a aktivit jednotlivých fakult je v kompetenci proděkanů pro zahraniční styky.

Mezi hlavní aktivity OZS patří:


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague