FAQ – FREEMOVER stipendium na studium v zahraničí

Jaký je rozdíl mezi výměnným pobytem a programem Freemover? Musím místo sebe najít na zahraniční univerzitě studenta, který bude mít zájem studovat na VŠE?
Program Freemover rozhodně NENÍ totéž co výměnný program. U programu Freemover žádná výměna neprobíhá, místo Vás tedy VŠE nemusí a ani nemůže přijmout zahraničního studenta (jako je tomu u výměnných pobytů). Jde o Vaši individuální mobilitu tj. studijní pobyt na zahraniční škole, který si sami vyjednáte dle svého studijního zaměření, a na který můžete od domácí školy (tj. od VŠE) obdržet finanční příspěvek. Pokud se na dané škole hradí školné, musíte počítat s tím, že jej budete muset uhradit (narozdíl od výměnných studijních pobytů).
Jakým způsobem nejvhodněji postupovat při 'domlouvání' VŠ na program Freemover? Jaký orgán potenciální školy kontaktovat?
Žádný univerzální postup neexistuje. Na každé škole je organizační struktura i procesy trochu jiné. Obecně platí, že prvním krokem by mělo být podrobné prostudování webu dané školy. Některé školy přijímají studenty v rámci tzv. Study Abroad Programu, některé používají k přihlašování webové aplikace, jinde je třeba kontaktovat International Office či Admission Office. Poté co zjistíte, kdo je na dané škole relevantní kontaktní osobou, oslovte jej s tím, že máte možnost obdržet stipendium od vysílající školy na semestr studijního pobytu u nich, zda a za jakých podmínek jsou vás ochotni přijmout a jaký je další postup. Žádost, by měla být vždy konkrétně adresovaná, aby u příjemce nevznikl dojem, že jde o spam a že jste oslovili desítky dalších škol. K mailu můžete připojit i svůj aktuální životopis, vytváří to o uchazeči ucelenější dojem a vaše osoba tak ztrácí na „virtuálnosti“. Buďte připraveni na to, že získat akceptaci na zahraniční univerzitu může být poměrně zdlouhavý byrokratický proces. Ne všechny školy freemovery přijímají. Na počátku je určitě dobré oslovit zároveň více škol. Počítejte také s tím, že pokud se na dané škole platí školné, budete jej muset uhradit (nejde o výměnný pobyt). Užitečné informace ohledně výše školného na evropských školách najdete např. zde.
Existuje nějaká databáze škol, na nichž studovali studenti, kteří v rámci programu Freemover vyjeli do zahraničí v předchozích letech?
Databáze škol,  z nichž by zájemci o program Freemover mohli vybírat, neexistuje (což plyne ze samého principu programu – student si zahraniční školu sám vybere, sám ji osloví a sám si zajistí přijetí).  Určitým vodítkem Vám však mohou být zprávy, jejichž vyplnění v InSISu po návratu ze zahraničí je podmínkou udělení stipendia. Najdete je zde (ve volbě dohody je třeba vybrat „univerzitní/fakultní stipendium“).
Jak poznám, že studijní program univerzity, kterou jsem si zvolil/a, mi VŠE uzná? Měl/a bych to dopředu s někým z VŠE zkonzultovat?
Studijní program v zahraničí konzultujte prosím přímo s vaším proděkanem pro studium. Žádost o příspěvek si můžete podat, až budete mít podepsaný Study Abroad Course Plan akceptační dopis z přijímací univerzity, což může být poměrně dlouhá procedura. Zároveň nesmí jít o partnerskou školu VŠE.
Vybrala jsem si program na partnerské univerzitě, nicméně na jiné fakultě než se kterou má VŠE uzavřenu dohodu. Je možné na toto studium požádat o příspěvek v rámci programu Freemover?
Ne, příspěvek je možné získat pouze na školy, které NEJSOU partnerskými školami VŠE.
Získal/a jsem přijetí na celé magisterské studiu na nepartnerské univerzitě, mohu také zažádat o podporu z programu Freemover?
Ne, příspěvek z tohoto programu je určen pouze na výjezd v délce jednoho semestru, kdy jste na školu přijat/a jako visiting/freemover/individual mobility student.
Jak by měl být dlouhý můj motivační dopis?
Motivační dopis k žádosti o příspěvek stačí na A4, (ale to je opravdu až poslední fáze, nejdříve si musíte zajistit přijetí na zahraniční univerzitu).
Kdy mám svůj zahraniční pobyt konzultovat s proděkanem pro pedagogiku? Musí mi ještě před podáním přihlášky podepsat Study Abroad Course Plan či tento podpis stačí až po schválení stipendia před odjezdem do zahraničí?
Už při podávání přihlášky je třeba, abyste doložil akceptační dopis z dané školy a další požadované přílohy (více zde). Co se týče dokumentu Study Abroad Course Plan, předměty, které budete v zahraničí studovat, je třeba s proděkanem pro studium konzultovat. Jeho souhlas (a tedy podpis na Study Abroad Course Plan) je nezbytnou podmínkou podání žádosti o příspěvek. Ze strany přijímající školy musí být tento plán rovněž podepsán.
Jaká je výše finančního příspěvku, který jako freemover od VŠE získám?
Výše finančního příspěvku přidělená úspěšným žadatelům je obdobná jako výše finančního příspěvku poskytovaného studentům vysílaným na semestrální výměnné pobyty, detailní informace najdete zde.
Je v žádosti na pobyt Freemover třeba uvést začátek i konec studia přesně na den nebo stačí pouze měsíc? Zatím znám konec zkouškového období pouze přibližně...
Při udělování stipendia Freemover se vychází z dat uvedených v akceptačním dopise, příp. v harmonogramu školního roku dané univerzity. Po ukončení studia v zahraničí nám musíte předložit Confirmation of Study Period, v němž Vám přijímající univerzita potvrdí skutečné trvání Vašeho studia (do dne poslední zkoušky). Nejste- li si tedy jisti přesnými daty, předložte nám informace, které máte, a dle nich odhadneme dobu Vašeho pobytu. Vždy je lepší uvést dobu kratší a v případě, že zůstanete déle, požádat o doplatek (v opačném případě by po Vás mohlo být požadováno vrácení části stipendia za dobu, kdy jste již v zahraničí nestudovali).
Jaké dokumenty musím odevzdat po svém návratu?
Po ukončení studia je třeba prostřednictvím OZS odevzdat:

  1. Confirmation of Study Period (potvrzení délky pobytu od zahraniční univerzity)
  2. zprávu ze zahraničního pobytu (vyplňuje se prostřednictvím InSIS v portálu Moje studium)
  3. kopii Transcript of Records (přehled vystudovaných předmětů a jejich výsledků)
Kde mám vyplnit zprávu ze zahraničního pobytu po svém návratu?
Vyplnění zprávy ze zahraničního pobytu je jednou z podmínek udělení stipendia v rámci programu Freemover. Tuto zprávu vyplňujete v InSISu (Portál studenta:  Moje studium: Moje zahraniční studium: Hodnocení zahraničního pobytu).
Bude program Freemover pokračovat i v roce 2016?
Ano, s programem Freemover se počítá i pro rok 2016.