Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

29.3.2018 - Děkanský den

18.4.2018 - Rektorský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Wirthův institut – stipendijní pobyt v Kanadě

Související stránky

Oddělení zahraničních styků obdrželo od Domu zahraniční spolupráce následující informaci.

Wirthův institut kanadské Univerzity v Albertě informoval Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o nabídce ročního postgraduálního stipendia v akademickém roce 2017/2018, která je určena studentům/studentkám doktorských studijních programů se specializací v oblasti humanitních a sociálních věd nebo v uměleckých oborech.

Podrobné informace o nabídce včetně postupu podání přihlášky a kontaktních adres jsou k dispozici v angličtině zde: http://www.wirth.ualberta.ca/Awards/Czech.aspx

Zájemci/zájemkyně mohou svou přihlášku, která bude obsahovat požadované náležitosti, zaslat do 27. dubna (termín 10.4.2017, který je uveden na výše zmíněné kanadské webové stránce není směrodatný).