Stipendijní pobyty v Japonsku

Oddělení zahraničních styků obdrželo z Domu zahraniční spolupráce následující informaci.

Z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy předáváme níže uvedenou informaci o nabídce stipendijních pobytů v Japonsku poskytovaných na základě mezinárodní smlouvy

JAPONSKO

– Postgraduální stipendia v délce 18-24 měsíců

– Stipendia k absolvování vysokoškolského studia v Japonsku

Velvyslanectví Japonska v Praze oznámilo nabídku obou typů stipendií s nástupem v roce 2018.

Protože japonská strana požaduje předání přihlášek prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, zájemci musí doručit vyplněné přihlášky s přílohami (v angličtině nebo japonštině)

do 19. května 2017 do 12.00 hodin na adresu: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor mezinárodních vztahů, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1.

Bližší informace:

http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=5&country_id=18

 


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague