Semestrální výměnné pobyty bakalářské 2016/2017 – VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ

Výsledky výběrového řízení na semestrální výměnné pobyty bakalářské byly zveřejněny v InSIS – Portál studenta >> Moje studium >> Moje zahraniční studium >> Výsledky výběrového řízení.

Informační schůzka pro vyjíždějící studenty

Informační schůzka proběhne ve čtvrtek 7. dubna 2016 od 14:30 v místnosti RB 101.

Informační schůzka je určena jak vybraným studentům na výjezd, tak i studentům na seznamu náhradníků.

Vyjíždějícím studentům bude v nejbližší době zaslán email s dotazníkem pro závazné potvrzení jejich účasti. Nekteří vybraní studenti budou oslovováni ještě dnes pro potvrzení výjezdu neprodleně.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague