Mobilita Erasmus – školení zaměstnanců

Obecné informace

Erasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

Erasmus+ pro VŠ je zaměřen na vysokoškolské vzdělávání, spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi, na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni a spolupráci mezi vysokoškolskými institucemi a podniky. Program je určen především pro studenty, pedagogy a zaměstnance vysokoškolských institucí.

Výukové mobility umožňují pedagogickým pracovníkům vysokoškolských institucí vyučovat na zahraniční partnerské vysokoškolské instituci.

Země zapojené do programu:

Školení mohou zaměstnanci vysoké školy realizovat pouze v programových zemích mimo ČR a zemi svého pobytu. Do programu Erasmus+ jsou v současnosti zapojeny tyto státy:

28 členských států EU: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie

Země EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko

Kandidátské země: Turecko, bývalá jugoslávská republika Makedonie

Obecné podmínky

Financování

pozn.: Grant z programu Erasmus+ je poskytován na základě reálně vyložených nákladů, které jsou uvedeny ve vyúčtování a to do maximální výše grantu dle "tabulky výše grantů" (pobytové náklady) a "tabulky s výší příspěvků dle vzdálenosti" (cestovní náklady) - uvedené výše. V případě překročení limitů by měl účastník takové mobility nalézt jiné zdroje (fakultní, ...), ze kterých by bylo možné přečerpání financovat.

Realizace školení krok za krokem

Před výjezdem

Po návratu

Kontakty na VŠE

Ekonomický odbor

 

Dokumenty - administrativní záležitosti 2016/2017

 


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague