Termíny

1.11.2017 - 25.12.2017 - Registrace do Buddy Programu na LS17/18

Hledat
Pokročilé hledání
Hostující profesoři na VŠE

Působení zahraničních hostujících profesorů na škole je jednou z priorit vedení VŠE v Praze. Pro odborná pracoviště jsou hostující profesoři základem pro rozvoj odborné spolupráce v oblasti pedagogické a vědecko-výzkumné.

Katedry mohou využít podporu z účelových prostředků prorektora pro mezinárodní vztahy a informační systémy při respektování následujících pravidel:

 • zahraniční akademický pracovník odučí alespoň jeden akreditovaný předmět v minimálním rozsahu 3 ECTS;
 • výuka probíhá minimálně 3 dny;
 • v předmětu musí být zapsáno minimálně 10 studentů z neplacených česky vyučovaných programů;
 • předmět musí být nabízen přes registrace v InSIS;
 • zahraniční akademický pracovník nemá české občanství;
 • zahraniční akademický pracovník z nečlenských zemí EU má platné vízum;
 • ubytování v komplexu kolejí Jarov (kolej Jarov I. E, Koněvova 93/196, Praha 3,) je možné poskytnout, pokud hostující profesor zajistí výuku uceleného akreditovaného kurzu (nikoli jednotlivé přednášky či semináře). V případě kolize termínů ubytování rozhoduje pořadí objednávky. Ubytování zahraničních profesorů, kteří v rámci pobytu zajistí jeden kurz hrazený z Rozvojového projektu, bude financováno z celoškolských zdrojů, avšak maximální doba pobytu hostujícího profesora na kolejích je stanovena na jeden kalendářní týden. VŠE nehradí náklady na ubytování v hotelu.
 • zahraniční akademický pracovník může využívat po dobu hostování kanceláře v Rajské budově (526 RB a 542 RB).

Pro financování pobytu zahraničních profesorů mohou být také využívány zdroje z Fullbrightovy komise, FRVŠ, bilaterálních smluv v rámci programu Erasmus, různých nadací atp. V tomto případě je nutné, aby si hostující profesor ověřil podmínky pro využití těchto zdrojů na své domovské univerzitě.

Postup při zajišťování pobytu hostujících profesorů

 • Katedra zašle alespoň s měsíčním předstihem formulář o pobytu hostujícího profesora v elektronické podobě a vytištěný s podpisem proděkana pro zahraniční styky příslušné fakulty na sekretariát prorektora pro mezinárodní vztahy a informační systémy.

Kontaktní osoba pro zajištění pobytu hostujícího profesora včetně ubytování:

Ing. Jana Pulkrábková

Sekretariát prorektora pro mezinárodní vztahy a informační systémy

NB 156, l. 5799, email:  jana.pulkrabkova@vse.cz

 • Katedra informuje o vypsání kurzu hostujícího profesora Oddělení zahraniční styků (exchange@vse.cz), pokud chce, aby byl kurz zařazen do nabídky pro výměnné zahraniční studenty.

Formulář slouží nejen jako podklad pro předběžnou rezervaci ubytování v bytě na Jarově či žádost o možnost využití kanceláře pro hostující profesory v Rajské budově, ale i jako informační zdroj pro vykazování zahraničních kontaktů VŠE.

Ve formuláři budou specifikovány:

 1. informace o zahraničním profesorovi, včetně kontaktní osoby (uveďte prosím osobu pověřenou organizací pobytu, tedy sekretářku katedry apod.) a emailové adresy hostujícího profesora (ta slouží k vygenerování přihlašovacích údajů do školní wi-fi)
 2. informace o výuce zahraničního profesora, tj. ident a název kurzu (včetně odkazu na akreditaci v InSIS ),
 3. způsob smluvního zajištění zahraničního profesora,
 4. žádost o rezervaci kanceláře pro hostující profesory a ubytování v bytě na Jarově (+ počet osob, které budou pokoj sdílet),
 5. souhlas proděkana pro zahraniční styky.

V případě, že budou pro úhradu honoráře za výuku zahraničního profesora využity celoškolské prostředky z Rozvojového projektu, je nutné uzavřít dohodu o provedení práce v angličtině.

Pokud bude zahraniční profesor potřebovat  formulář "Confirmation of Erasmus Teaching Assignment" (Potvrzení o délce výuky v zahraničí), prosím, obraťte se na Ing. Slámovou (kontakt viz výše).