Povinnosti po návratu: Švýcarsko, Zámoří a Rusko

Jestliže Váš zahraniční pobyt již skončil, nezapomeňte včas splnit následující povinnosti vůči OZS:

Vyúčtování příspěvku/stipendia

Pro tento účel není nutné shromažďovat účetní doklady dokumentující např. Vaše výdaje na letenky a jízdenky, ubytování, potraviny apod. (Jedinou výjimkou v tomto směru jsou držitelé speciálního grantu pro studenty s handicapem či zvláštními potřebami).

Je však třeba dodržet délku pobytu a jeho účel/náplň: tj. studium na partnerské škole probíhající v předem stanovené době  a zahrnující předem dohodnuté předměty, jejichž úspěšné ukončení vede k získání potřebného počtu kreditů.

Může se stát, že část stipendia budu muset vrátit?

Learning agreement

= studijní smlouva. Kompletně podepsanou (od studenta, zahraniční školy a proděkana) včetně strany změn odevzdejte své koordinátorce na OZS začátkem semestru následujícího po semestru stráveném na zahraniční škole. 

Vyplnění zprávy z pobytu do InSISu

Závěrečnou zprávu z pobytu vyplňte v InSISu do 14 dnů od skončení pobytu. Zprávu najdete v Portálu studenta -> Moje zahraniční studium -> Hodnocení zahraničního pobytu.

Zprávu vyplňujte co nejpodrobněji, neboť slouží jako zdroj informací pro další vyjíždějící studenty.

Transcript of records

= výpis studijních výsledků. Hostitelská škola má povinnost vydat studentům po skončení pobytu výpis studijních výsledků.Ten je spolu se studijní smlouvou/Learning Agreement podkladem pro uznání zahraničního studia.

Uznání předmětů

Student si musí nechat po návratu uznat předměty odstudované v zahraničí. Upozorňujeme, že uznání neproběhne automaticky, více informací naleznete zde.

 


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague