Bakalářské výběrové řízení pro výjezdy ve 3. nebo ve 4. ročníku

Základní informace

Výběrové řízení se koná jednou ročně, počátkem letního semestru aktuálního akademického roku s platností pro výjezdy na celý následující akademický rok (ZS i LS).

V rámci semestrálních výměnných pobytů bakalářských studentů je možné vyjet do Evropy (program Erasmus+) i do zámoří. Konkrétní seznam nabízených škol je zveřejňován v aktuální verzi online brožury možností do konce ledna (s finální aktualizací těsně před otevřením výběrového řízení).

V jednom akademickém roce se student nemůže současně hlásit zároveň do výběrového řízení na výjezdy v rámci magisterského a bakalářského studia (3./4.ročník).

multy-user-64x64

Kdo se může přihlásit

Calendar-3-64x64

Harmonogram

note-4-64x64

Bodová struktura

book-3-64x64

Přehled míst

 admite_form_1-64x64
Kritéria výběrového řízení
light-bulb-7-64x64

Jak podat přihlášku

knowledge-64x64

Přiřazování míst a výsledky

business-woman-2-64x64

Náhradníci

 


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague