Výměnný pobyt v zahraničí

Obecné informace (statut studenta, druhy a délka pobytu)

Insis - aplikace spojené se zahraničním studiem

Rozpis míst na semestrální výměnné pobyt

Zkušenosti vyjíždějících studentů z minulých let

 Výběrové řízení

Bakalářské výběrové řízení (výjezdy ve 2. ročníku)

Bakalářské výběrové řízení (výjezdy ve 3. ročníku)

Magisterské výběrové řízení

Harmonogramy výběrových řízení

Změna semestru výjezdu

Jak plánovat výjezd a vybírat školy

Náhradníci

Před odjezdem

Kontaktní osoby na VŠE

Výběr předmětů na zahraniční škole

Administrativní postup: Evropa, Švýcarsko, zámoří a Rusko

Finance/stipendia: Evropa, Švýcarsko, zámoří a Rusko

Praktické informace (víza, pojištění, ubytování)

Během pobytu

Administrativa (změna LA, Confirmation of study period)

Reprezentace VŠE na zahraničních univerzitách

Prodloužení pobytu

Po skončení pobytu

Povinnosti vůči OZS: Evropa, Švýcarsko, zámoří a Rusko

Uznání předmětů

Zrušení pobytu

Vrácení stipendia


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague