Základní informace

Role OZS

Ve vztahu k tomuto tématu plní OZS v zásadě informační úlohu.
Na rozdíl od studijních pobytů v zahraničí, které se ve většině případů alespoň částečně vyřizují právě prostřednictvím OZS, tedy prostřednictvím centrálního pracoviště, jež jako součást rektorátu VŠE poskytuje společné služby všem fakultám školy, záležitosti související s pracovními stážemi se obvykle vyřizují decentralizovaně, tj. na úrovni jednotlivých fakult nebo dokonce kateder či studijních programů/oborů, anebo zcela individuálně, spíše jako mimoškolní aktivita.
V aktualitách OZS můžete na nabídky stáží narazit spíše výjimečně, zejména pokud nás o zveřejnění nabídky požádá některá z partnerských škol či pokud se jedná o kombinaci zahraničního studia a stáže.

Pracovní stáže/odborné praxe s finanční podporou fakult nebo Erasmus+

V současné době je možnost pracovních stáží/odborných praxí v zahraničí, jež se uznávají/započítávají do studia, a mj. proto mohou být podpořeny stipendiem z fakultních zdrojů nebo v rámci programu Erasmus+ z rozhodnutí fakult otevřena:

Jste-li studentem fakulty či oboru výše nezmíněných, obraťte se prosím na své fakultě na proděkany pro studium a zahraničí a/nebo na vedení katedry, která zaštiťuje Váš studijní obor.

Rozvojové a poradenské centrum (RPC)

RPC patří stejně jako OZS mezi centrální pracoviště VŠE. Zaměřuje se na spolupráci s institucemi a společnostmi, které mají zájem směřovat ke studentům VŠE své pracovní nabídky, a na vše, co souvisí s kariérovým a rovněž obecně psychologickým poradenstvím.

AIESEC Praha

Jedná se o pobočku úspěšné mezinárodní studentské organizace, jež patří mezi řadu studentských spolků a klubů působících na VŠE.
Činnost AIESEC se soustřeďuje zejména na zprostředkování zahraničních stáží různých druhů (od kulturních a poznávacích po úzce odborné) studentům vysokých škol.

Další možnosti stáží a jejich finanční podpory

Věříme, že Vám mohou pomoci některé z našeho seznamu užitečných odkazů.
Pro radu a informace se můžete zkusit rovněž obrátit např. na diplomatická zastoupení České republiky v zahraničí a velvyslanectví či konzuláty jiných zemí v České republice, zastoupení zahraničních obchodních komor v České republice, orgány státní správy a veřejné samosprávy (ministerstva, krajské úřady apod.), profesní a zájmové organizace v České republice i v zahraničí, krajanské spolky; rovněž řada mezinárodních institucí, organizací a obchodních společností (EU, OSN, NATO, Světová banka apod.; banky, obchodní řetězce, poradenské společnosti atd.) nabízí vlastní programy stáží pro studenty/absolventy.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague