Rochus und Beatrice Mummert-Stiftung

Nadace, která působí v rámci Robert Bosch Stiftung, prostřednictvím svého stipendijního programu podporuje mladé lidi ze zemí střední a jihovýchodní Evropy, kteří mají potenciál zastávat v budoucnu řídící funkce, a přispívat tak k hospodářskému, kulturnímu, vzdělanostnímu a politickému rozvoji svých domácích zemí, jež patří mezi nové nebo kandidátské země Evropské unie.

Stipendium mohou získat absolventi bakakalářského studia oborů ekonomických, technických/inženýrských, přírodovědných (včetně informatiky) nebo oboru cestovní ruch za účelem magisterského studia výše zmíněného zaměření na jedné z partnerských škol nadace, jež patří mezi nejvyhlášenější německé univerzity.
Ekonomické obory lze studovat především na Universität zu Köln / Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät.
Dalšími partnerskými školami jsou: Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule in Aachen (RWTH Aachen; např. informatika, hospodářská geografie) a Deutsche Sporthochschule Köln (Sporttourismus und Erholungsmanagement).

Kromě finančních prostředků na pokrytí nákladů souvisejících se studiem účastníci stipendijního programu získají manažerské vzdělání (semináře dovedností, praxe v německé firmě, exkurze do podniků, kulturní akce, zapojení do projektů nadace) a budou zapojeni do programu mentoringu.

Základní požadavky na žadatele o přijetí do stipendijního programu

Podrobné informace a pokyny

Informační leták ke stažení: PDF, 30 kB
Vše potřebné se dozvíte na internetových stránkách nadace: mummertstiftung.de


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague