Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

16.4.2018 - 30.6.2018 - Staň se buddíkem ZS 2018/19

Hledat
Pokročilé hledání
CEEPUS

Související stránky

Základní informace

Central European Exchange Programme for University Studies (CEEPUS) je středoevropským výměnným univerzitním programem zaměřeným na regionální spolupráci v rámci sítí univerzit. Kromě střední Evropy pokrývá také Evropu jihovýchodní.

 • CEEPUS se zaměřuje na to, co je pro středoevropský region specifické, a přispívá k evropské integraci.
 • Dohodu o programu CEEPUS podepsaly Albánie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko; zapojena je též Priština-Kosovo.
 • Program mohou využít studenti a pedagogové veřejných vysokých škol.
 • Do programu se lze zapojit v rámci sítí vysokých škol nebo individuálně (jako freemover). Důraz je kladen na aktivity v rámci sítí.
 • Cílem programu je vytvoření středoevropské univerzitní sítě na základě dílčích sítí.
 • VŠE je zapojena do sítě Amadeus, která vznikla již v akademickém roce 1994/1995 a jejímž koordinátorem je Wirtschaftsuniversität Wien/Vienna University of Economics and Business.

Od akademického roku 2015/2016 má síť 15 partnerských univerzit:

(1) WU - Vienna University of Economics and Business (Rakousko); (2) University "Luigj Gurakuqi" Shkodra  / Economic Faculty (Albánie); (3) University of Sarajevo / School for Economics and Business (Bosna a Hercegovina); (4) University of Economics Prague (ČR), (5) University of Zagreb / Faculty of Economics & Business (Chorvatsko), (6) University of Rijeka / Faculty of Tourism and Hospitality Management Opatija (Chorvatsko); (7) Corvinus University of Budapest (Maďarsko); (8) University of Montenegro / Faculty of Economics, (9) Cracow University of Economics (Černá Hora); (10) The Academy of Economic Studies of Bucharest (Rumunsko); (11) Belgrade University / Faculty of Economics, Business economics and management (Srbsko); (12) University of Maribor / Faculty of Economics and Business (Slovinsko); (13) University of Primorska / Faculty of Management Koper (Slovinsko); (14) University of Economics in Bratislava (Slovensko); University of Banja Luka (Bosna a Hercegovina).

Jak se mohou zapojit studenti VŠE

 1. Získat některé z míst přidělených VŠE v rámci sítě. Pokud takové místo bude k dispozici, OZS informaci zveřejní v aktualitách na své webové stránce.
 2. Jako freemover. Takový student není vybírán v rámci výběrového řízení OZS; zahraniční univerzitu, kde by si přál studovat, oslovuje samostatně a posléze provede online registraci na webu CEEPUS.

ad A) Výběrové řízení pořádané OZS na místa přidělená VŠE v rámci sítě

Kdo se může přihlásit

Studenti VŠE, kteří v daném stupni studia nebyli vysláni na studium v zahraničí s finanční podporou poskytnutou VŠE nebo jejím prostřednictvím (např. na semestrální výměnný pobyt nebo freemover pobyt se stipendiem VŠE) ani nevyužili jiného stipendijního místa přiděleného VŠE v rámci určité kvóty. Obvykle se mohou hlásit studenti ve vyšším stupni bakalářského nebo v prvním roce magisterského studia.
Další podmínky budou upřesněny.

Jaké možnosti jsou obvykle nabízeny:

JOSZEF Program - Program je od akademického roku 2017/2018 zrušen.

 • Počet míst: obvykle 2.
 • Délka pobytu: 1 rok.
 • Hostitelská škola: Wirtschaftsuniversität Wien (Rakousko).
 • Stručná charakteristika:
  • JOSZEF = Junge mittel- und Osteuropäische Studierende als Zukünftige Erfolgreiche Führungskräfte
  • studium zaměřené na management v podmínkách střední a východní Evropy je doplněno o praxi v některé z partnerských společností, přehled kurzů je k dispozici ZDE!
  • uchazeči z řad studentů VŠE musejí být v závěrečné fázi bakalářského studia (v 5. nebo vyšším semestru) nebo na začátku studia magisterského (v 1. semestru); do programu JOSZEF pak nastupují jako studenti 1. nebo 2. semestru magisterského studia
  • dále musí zájemci vykazovat vynikající studijní výsledky a mít potenciál stát se v budoucnu řídícími pracovníky nebo nezávislými odborníky ve své oblasti
  • nutná znalost němčiny i angličtiny.
 • Podrobné informace o programu: na stránkách WU Wien.
 • Upozornění: Vzhledem k délce pobytu přesahující jeden semestr je nutno zvlášť pečlivě tuto možnost zvážit a prodiskutovat s proděkanem pro studium/proděkanem pro zahraniční vztahy a možnost uznání studijního pobytu do studia na VŠE. Uznání do studia na domácí škole je jednou z podmínek pobytu!

Studenti, kteří získali ve výběrovém řízení pořádaném OZS některé z míst přidělených VŠE v rámci sítě si k níže uvedeným termínům žádají o CEEPUS stipendium: Vyplněním on-line Mobility Application Sheet na webové stránce programu CEEPUS: www.ceepus.info. Termín pro přihlašování na ZS následujícího akademického roku je 15. červen, na LS 30. říjen.

Termíny

Výběrové řízení na pobyty, které se uskuteční v rámci akademického roku 2016/2017, proběhne na jaře 2016. Podrobnosti k výběrovému řízení budou zveřejněny na hlavní webové stránce OZS v aktualitách.

ad B) Freemover v rámci programu CEEPUS

Zájemci hlásící se samostatně mimo sítě, tj. v režimu freemover: termín podání přihlášky prostřednictvím www.ceepus.info je 30. listopadu pro následující letní semestr.

K této on-line přihlášce je potřeba přiložit:

 • akceptaci/dopis o přijetí z hostitelské univerzity "CEEPUS Letter of Acceptance"  zahrnující potvrzení o zbavení povinnosti platit případné poplatky za studium v zahraničí (uvedeno v CEEPUS Letter of Acceptance)
 • dva doporučující dopisy "CEEPUS - Letter of Recommendation" z domovské univerzity (jeden podepsaný proděkanem pro zahraniční styky a druhý proděkanem pro pedagogiku příslušné fakulty)
 • potvrzení, že studium v zahraničí bude domovskou univerzitou následně uznáno tzv. Learning Agreement (podepisuje proděkan pro pedagogiku či proděkan pro zahraniční styky příslušné fakulty)
 • stručný popis náplně studijního pobytu v poli Motivation v přihlášce
 • podrobnosti k přihlašování jsou k dispozici na webové stránce Národní CEEPUS kanceláře: http://www.dzs.cz/cz/ceepus/freemoveri/

Finanční příspěvek na pobyt (stipendium)

 • Stipendium je určené na ubytování a stravování a je vypláceno v hostitelské zemi
 • Studenti neobdrží žádné stipendium od VŠE, neboť dle pravidel financování programu CEEPUS pobírají stipendium na hostitelské škole (výše stipendia je stanovena pro každou zemi jiná, stipendia do jednotlivých zemí k nalezení v odkazu pod příslušnými vlajkami).
 • Vysílající škola pouze zpětně proplácí náklady na zpáteční cestu - student odevzdá koordinátorce OZS originál cestovního dokladu. Daná částka je poté převedena na účet studenta.

Zkušenosti dříve vyslaných studentů

Zkušenosti dříve vyslaných studentů naleznete v databázích závěrečných zpráv v rámci stránek OZS a v InSIS.

Kam se obrátit pro další informace